תערוכה פוגענית בחסות משרד התרבות?!

תערוכה פוגענית בחסות משרד התרבות?!

פנינו לשרת התרבות לימור לבנת בבקשה להסיר כל חסות של משרד התרבות מתערוכה הנערכת כיום במכללת ספיר – הפוגעת ברגשות הדת ואסורה לפי סימן ז’ לחוק העונשין. הצגת סרטון שבו טלית ותפילין הופכים בצורה פרובוקטיבית לבגדי הלבשה תחתונה – מבזה את הדת ומזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה היהודית. בזכות פנייתנו, הודיע נשיא מכללת ספיר, פרופ’ עומר ידלין, כי הוא מסיר את הסרטון המבזה מהתערוכה

 

בימים אלה מציג אומן ישראלי סרטון שבו טלית ותפילין הופכים בצורה פרובוקטיבית לבגדי הלבשה תחתונה. לא פחות. מדובר במיצג של האומן גיל יפמן (בן 36), המציג בתערוכה “כוחה של מילה” במכללת ספיר, ובו מופיע בלבוש מינימלי גבר שמחופש לאישה, כשהוא לובש טלית על חלק גופו התחתון וקושר תפילין על החזה ולאורך כפות רגליו.

התערוכה, שפתוחה לקהל הרחב החל מ-30 לדצמבר 2014 ותינעל ב-26 לפברואר 2015, ממומנת בחסות משרד התרבות והספורט. כלומר, מכספי משלם המסים הישראלי – ללא הבדלי דת או תפיסת עולם. מכללת ספיר עצמה ממומנת על ידי הקופה הציבורית כמוסד מוכר להשכלה גבוהה.

לנוכח העובדה כי המיצג פוגע ברגשות הדתיים ושומרי המסורת אבקש להסיר את החסות של משרד התרבות והספורט בתערוכה זו, ולפרסם הודעת גינוי רשמית כנגד התערוכה.

סעיף 173(1) לחוק העונשין, התשל”ז-1977, מאפשר לבית משפט לגזור שנת מאסר על ה”מפרסם פרסום שיש בו כדי לפגוע פגיעה גסה באמונתם או ברגשותיהם הדתיים של אחרים”.

מצוות התפילין כה חשובה היא ביהדות, עד כי חכמינו ז”ל אמרו כי כשם שעם ישראל מניחים תפילין אף הקדוש-ברוך-הוא כך: בתפילין שלנו כתוב “שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד”, ובתפילין של הקב”ה כתוב “ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ” (מסכת ברכות). מכאן חריפות הפגיעה ברגשות הדת של חלק ניכר מהיהודים על ידי מיצג המוזיל והמבזה את מצוות הנחת התפילין והעטיפה בטלית.

כמעט בכל מוזיאון לזכר השואה מוצגים תשמישי קדושה שחוללו בצורה מזעזעת על ידי הנאצים, שניסו לא רק להשמיד את העם היהודי, אלא להשפיל ולבזות עד עפר את הרוח והמורשת היהודית.

מדינה יהודית ודמוקרטית איננה רשאית לתמוך כלכלית במיצג פוגעני המזכיר לכולנו תקופות אפלות בהיסטוריה של עמנו. וכדי ביזיון וקצף! יש לתמוה האם מדינת היהודים הפכה לתומכת באחרון שונאי ישראל?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares