תלונה: הפסיקו להפעיל קווים בשבת בניגוד לחוק

תלונה: הפסיקו להפעיל קווים בשבת בניגוד לחוק

התנועה למדינה יהודית הגישה תלונה למשרד הכלכלה על רקע הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת האחרונה והעסקת מאות עובדים בשבת בניגוד לחוק.

התלונה נגד חברות המפעילות תחבורה ציבורית – אגד, דן, קווים, אפיקים, נתיב אקספרס ואגד תעבורה – הוגשה בהתבסס על נוהלי משרד התחבורה הקובעים כי “המפעיל יקבע את מועד יציאת הנסיעה הראשונה כחצי שעה לאחר יציאת השבת לכל המוקדם, על פי מועדי יציאת שבת המפורסמים על ידי הרבנות הראשית לישראל”. כלומר, האוטובוס אמור להגיע לתחנתו הסופית עד חצי שעה לפני זמן הדלקת נרות שבת.

לטענת התנועה למדינה יהודית, מבדיקה שנערכה עולה כי שורה של מפעילי תחבורה ציבורית ביצעו בשבת האחרונה (21.3.2015) יותר מ-60 נסיעות שאסורות בשבת, תוך העסקת מאות עובדים ביום המנוחה השבועי שלהם, בניגוד להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.

בתלונה מצוין כי אורך המנוחה השבועית הקבוע בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה עומד על 36 שעות רצופות לפחות. תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, משנת 1951, קובעות מנוחה שבועית בת 25 שעות רצופות לפחות עבור עובדים בשירותי התחבורה הציבורית.

“הדין הישראלי מעניק אפוא זכות למנוחה שבועית לכל אדם באשר הוא, ובמובן זה היא אף חורגת מתחום משפט העבודה ומעוגנת בשורה של דינים אחרים כמו פקודת סדרי השלטון והמשפט שקבעה את ימי השבת כיום מנוחה לאומי”, טוען עו”ד אורי ישראל פז, מנהל מחלקת ליטיגציה בתנועה למדינה יהודית, במכתבו לעו”ד עו”ד אור רוזנמן, האחראי על תחום כלי אכיפה ודיני עבודה במשרד הכלכלה.

“כיום, הזכות למנוחה שבועית היא חלק מזכויות המגן החלות על העובדים בישראל”, טוען עוה”ד פז. “שלילת תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על העובדים המועסקים בחברות המפעילות תחבורה ציבורית, רובם נהגי אוטובוסים והעוסקים בניקיון, מהווה פגיעה בקוגנטיות שלו כחוק מגן. שלילת הגנתם של חוקי המגן הקוגנטיים, העומדים בלב משפט העבודה המגן, בגלל היתרים שונים ממשרד התחבורה להפעלת אוטובוסים בשבת – אינה יכולה לעמוד בכללי משפט העבודה כפי שהתגבשו בעשרות השנים האחרונות בישראל ובעולם כולו”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares