יש להתנות תקצוב איגודי ספורט בקיום תחרויות בימי חול

יש להתנות תקצוב איגודי ספורט בקיום תחרויות בימי חול

בעקבות עתירה של הספורטאי אבישי ברט, פנינו לשרת התרבות והספורט מירי רגב בבקשה לקבוע בנוהל או בתקנה כי איגודי הספורט הממומנים על ידי משרד התרבות והספורט חייבים לאפשר לספורטאי שומר שבת להתחרות ביום חול או שעליו להעניק לו “ניצחונות טכניים” בקרבות שבהם יימנע ממנו ליטול חלק

הפנייה נעשתה בעקבות פרסום בגלי צה”ל על עתירתו של הספורטאי אבישי ברט, שהעפיל לגמר אליפות ישראל בקליעה באקדח אוויר, נגד קיום אליפות ישראל בשבת ביום 11.7.2015; ההשתתפות באליפות תימנע מברט, בגלל שהאליפות מתקיימת בקביעות בימי שבת, ואילו ברט הוא שומר מצוות.

לטענת פרקליטו של ברט, עו”ד פרופ’ אביעד הכהן, “יש פה פגיעה קשה מאוד בשוויון ההזדמנויות. מדובר בקלע שעשה דרך ארוכה עד שהגיע לקו הגמר, ופתאום אומרים לו שהוא אזרח סוג ב’. יש כאן פגיעה בחופש הדת, מכיוון שהסיבה היחידה שבעטיה מונעים ממנו להתחרות כשווה בין שווים היא שמירת המצוות שלו, שמירת השבת שלו”.

טענתו מנגד של היועץ המשפטי להתאחדות הקליעה, עו”ד איל יפה, כי האליפות מוכרחה להתקיים בשבת ולא בימות החול בשל קושי ארגוני – היא בבחינת לעג לרש. שכן, שופט בג”ץ חנן מלצר כבר הורה (עוד בשנת 2008) בפרשה דומה, שבה נפסק כי איגוד הסיוף חייב לאפשר לסייף הדתי יובל פרייליך להתחרות ביום חול או שעליו להעניק להם “ניצחונות טכניים” בקרבות שבהם יימנע מהם ליטול חלק, מה שקרה בסופו של דבר (ראו: בג”ץ 8811/08 ‏יובל פרייליך נ’ שר המדע, התרבות והספורט, 24.10.08).

התאחדות הקליעה, שהיא איגוד ספורט, ממומנת מהקופה הציבורית על ידי שרת התרבות והספורט, ועל ידי מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט. כגוף מינהלי, התאחדות הקליעה כפופה לכללי המשפט הישראלי, ונאסר עליה לפגוע פגיעה ישירה בזכויות יסוד – כמו עקרון השוויון וחופש הדת של הספורטאים, בחוסר סבירות ובחוסר מידתיות – באופן שבו בפועל ההתאחדות מונעת מהספורטאי שומר המצוות מלהשתתף בתחרויות הנערכות בשבת, ושוללת את סיכויו לייצג את ישראל באליפויות.

עו”ד אורי ישראל פז מה”התנועה למדינה יהודית” עמד בפנייתו לשרת התרבות מירי רגב על החשיבות הלאומית, הסוציאלית והדתית של שמירת השבת במדינה יהודית.

במכתב התבקשה השרה רגב להפעיל את סמכויותיה כדין ולתת פתרון מהיר לבעיה החוזרת ונשנית של פגיעה והפליה לרעה של ספורטאים דתיים או מסורתיים שנכפות עליהם ההשתתפויות בתחרויות הנערכות בשבתות ומועדי ישראל. כך למשל, בידי השרה רגב לקבוע נוהל או תקנה לפיהם: איגודי הספורט השונים חייבים לאפשר לספורטאי שומר שבת להתחרות ביום חול או שעליהם להעניק “ניצחונות טכניים” בקרבות שבהם יימנע מהספורטאי שומר המצוות ליטול חלק (כפי שנפסק בפרשת פרייליך).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares