הישג: “דן” הפסיקה להפעיל מוקד בשבת בניגוד לחוק

הישג: “דן” הפסיקה להפעיל מוקד בשבת בניגוד לחוק

חברת “דן” הפסיקה בשבת האחרונה את הפעילות של מוקד המידע ושירות הלקוחות שלה, בעקבות פעילות משפטית שניהלה נגדה בנושא התנועה למדינה יהודית.

לאחרונה פנה עו”ד אורי ישראל פז, מנהל פרויקטים בתנועה למדינה יהודית, אל מנכ”ל חברת דן שמואל רפאלי בדרישה להפסיק את הפעילות של מוקד מידע ושירות לקוחות בשבת – בניגוד לחוק.

בפנייה למנכ”ל דן נטען כי הזכות למנוחה שבועית מעוגנת בשורה של חוקים ומקורות משפט, והיא באה לשרת שורה של תכליות: סוציאלית ודתית.

בתגובה לפנייה של התנועה למדינה יהודית, הודה עוזר מנכ”ל חברת דן, אלון אלמן, כי מוקד המידע האנושי של חברת האוטובוסים אכן פועל בשבת משום שהחברה חתומה על הסכם מול משרד התחבורה לפיו עליה להפעיל את המוקד בכל ימי מתן שירותי התחבורה הציבורית החל משעה לפני תחילת השירותים. “הפנייה מעלה בעייתיות מסוימת בשעה שלפני צאת השבת שנוצרה כתוצאה מכניסת של שעון הקיץ בחודש שעבר”, הודה אלמן.

מנגד טען עו”ד פז מהתנועה למדינה יהודית כי “אף אם משרד התחבורה אישר או הורה לחברת ‘דן’ להפעיל את מוקד המידע עוד לפני יציאת השבת, האישור של משרד התחבורה אינו אוטומטי, והחברות המפעילות תחבורה ציבורית כפופות לכל דין. אין באישור של משרד התחבורה כדי לאיין את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה שחלות על העובדים, אשר כוח המיקוח שלהם מול מפעילי התחבורה הציבורית או חברות התחבורה הציבורית הוא כידוע אינו שווה כלל ועיקר וערכאות השיפוט יתייצבו לימינם”.

בהמשך לכך, פנתה התנועה למדינה יהודית בתלונה נגד דן אל ראש תחום כלי אכיפה ודיני עבודה במשרד הכלכלה. בעקבות התלונה, וככל הנראה ריענון נהלים בין משרדי הכלכלה והתחבורה מול חברות המפעילות תחבורה ציבורית – הופסקה פעילותו של מוקד המידע ושירות הלקוחות של דן בעיצומה של השבת.

לדברי עוה”ד פז, “על חברת דן להחיל את אי-הפעילות בשבת גם ביחס לנהגי האוטובוסים שלה, היהודים שביניהם, ללא קבלת היתר מראש ממשרד הכלכלה כמתחייב לפי חוק שעות עבודה ומנוחה”.

בתנועה למדינה יהודית מציינים לשבת את מוקד המידע של חברת ‘אגד’, שהוא סגור בשבת, ואילו חברות תחבורה ציבורית אחרות עדיין מפעילות מוקד שירות ומידע בשבת באמצעות עובדים לא יהודים כפי שמחייב החוק. עם זאת, “חלק מהחברות עדיין חורגות מהוראות החוק, ואנו נפעל כנגדם באמצעי חוק מתאימים”, אומרים בתנועה למדינה יהודית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares