התנועה למדינה יהודית פנתה לרב חיים דרוקמן בבקשה להורות לשרי "הבית היהודי" להתנגד להצעת חוק בעייתית שתגדיל את ההונאה בכשרות הממלכתית ותפגע בציבור שומרי הכשרות בישראל. בעקבות אישור הצעת החוק של חה"כ אלעזר שטרן בוועדת השרים לחקיקה, לחלוקת תעודות כשרות לימי חול למסעדות ובתי קפה הפועלים בשבתבתנועה למדינה יהודית מתריעים מפני פגיעה צורמת שעלולה להביא את שומרי הכשרות לצרוך מוצרים שאינם כשרים על-פי אמונתם ודעתם – בניגוד מובהק לתכלית חוק ההונאה בכשרות (אותו דורש לתקן חה"כ שטרן), שבכלל נועד להגן עליהם מכך.
בפנייה ששיגר אל רבם של שרי "הבית היהודי", עו"ד אורי ישראל פז, היועץ המשפטי של התנועה למדינה יהודית, נטען כי "מדובר באחת הסוגיות האקוטיות שמסעירה את ציבור שומרי הכשרות בישראל. אישור הצעת החוק, בהסכמת שרי 'הבית היהודי', פוגע באמון הציבור צורך הכשרות במערכת הכשרות הממלכתית בכך שהוא מחליש את מערך הכשרות הממלכתי לטובת הכשרי הבד"צים החרדיים".
בתנועה למדינה יהודית סבורים כי הצעת החוק של חה"כ שטרן מתבססת לטענתו על פסיקת בג"ץ (בפרשת קומפורטי), אלא שבדיקה משפטית מגלה כי מדובר בזריית חול בעיניים. "שופטי בג"ץ כבר הכירו בשיקול הדעת הרחב של הרב המעניק את תעודת הכשרות, תוך מתן פירוש מרחיב למושג 'גרעין דיני הכשרות' ", טוען עורך הדין פז. "התערבותו של בג"ץ בהחלטות אלה נעשתה במקרים בודדים, בהם עלה החשש כי הסירוב להעניק תעודת הכשר לא מבוסס על כשרות המזון אלא משמש כסות לכפייה דתית".
"למעשה, לא די שהצעת החוק לא עולה בקנה אחד עם פסיקת בג"ץ בפרשת קומפורטי (עליה היא כאמור מסתמכת בטעות), אלא היא אף מנוגדת לפסיקת בג"ץ מפורשת, לפיה הכנת המאכלים עצמם בשבת, אשר מרכיביהם היו כשרים, פוגעת ב'גרעין הקשה' של דיני הכשרות ומצדיקה שלילת תעודת כשרות".
במכתב לרב דרוקמן נטען עוד כי "הכשרות, כמו השבת, הן מיסודות הדת היהודית. הצעת החוק הבעייתית ששרי 'הבית היהודי' תמכו בה, גם אם בכפוף להסתייגויות, עודנה פוגעת ביכולת האינהרנטית של הרב המעניק תעודת כשרות להתבסס על 'עקרון הנאמנות', שהוא מרכיב מרכזי ומוסכם בכשרות ההלכתית. הנאמנות ההלכתית מורכבת מחזקות המבוססות על שמירת הצביון הדתי של בעל העסק ומידת דתיותו. מבחינה זו, תתקשה הרבנות הראשית לסמוך על בעל עסק המחלל שבת בפרהסיה, כאשר החשש העיקרי הוא שהמוטיבציה הכלכלית לעקוף את דיני הכשרות תגבר על הנאמנות ההלכתית, ולכך נועד מערך משגיחי הכשרות. קשרי הנאמנות עליהם מבוססת הענקת תעודת ההכשר הם בין הרב המקומי לבין משגיח הכשרות הנמצא במקום כאחראי על אכיפת הכשרות בבית העסק. בהיעדר משגיח זמין ונגיש במסעדה פתוחה בשבת, ברי כי עיקרון הנאמנות נפגע קשות".


הקישו לקריאת המכתב שנשלח


על סדר היום