המתת חסד - החסד עם מי?

התנועה למדינה יהודית פנתה לשרי הממשלה להסיר מסדר יומה של ממשלת ישראל את התמיכה בהצעת חוק מסוכנת המתירה לרופא לרשום מרשם שיעזור לחולה חשוך מרפא להתאבד. במכתב ששיגרה התנועה נטען כי המצדדים בחוק נשענים על החוק במדינת אורגון בארה"ב, אבל ישראל איננה אורגון, ואורגון איננה ישראל. זו הצעה מסוכנת מבחינה אתית, הלכתית ומשפטית. הצעת החוק סותרת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המגן על עקרון היסוד בשיטת משפטנו בדבר קדושת החיים כזכות יסוד של כל אדם בישראל. ההצעה מנוגדת לפסיקת בית המשפט העליון בפרשת שפר, ועלולה להסיג את ישראל לאחור שנות דור ולפגוע בהיותנו מדינה יהודית ודמוקרטית.עדכונים