התנועה למדינה יהודית מברכת על החלטתו של השופט ניל הנדל לדחות את דרישת "טיב טעם" לעכב את פסק הדין המחוזי שחייב את עיריית תל אביב לסגור את חנויות הרשת הפועלות בשבת"מבלי להביע עמדה סופית בערעור, יובהר כי בפני טיב טעם ניצבת משוכה גבוהה מהרגיל. זאת, לנוכח העובדה שהיא מבקשת לערער על פסק דין שניתן בהליך שהיא לא הייתה צד לו", ציין השופט הנדל בהחלטתו.
אנו מצרים על שעיריית תל אביב עושה דין לעצמה ולמרות ההחלטות של בית המשפט ושר הפנים גדעון סער, ממשיכה לאפשר לרוב המרכולים לפעול בשבת.

בימים הקרובים צפויים בעלי המכולות הקטנות להגיש לבית המשפט בקשה לביזיון החלטותיו מצד העירייה. 


עדכונים