התנועה למדינה יהודית מצרה על פסיקת בג"ץ בפרשת ברית המילה שחייבו בתי הדין הרבניים לערוך לתינוק חרף התנגדותה של אימו. אנו מצטרפים לדעת המיעוט של השופט אליקים רובינשטיין, כמי שראה את הדברים "במשקפי היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית", כהגדרתו"לטעמי, מקום שאב יהודי, או אם יהודייה, מבקשים לכרוך בתביעת גירושין שאלה הנוגעת למהות יהדותו של בנם, על העומק והירידה לשורש הכרוכים בכך מטבעם, אילו נשמעה דעתי היתה כריכה זו מותרת. עיקר טעמיי לכך מצוי במהותה של ברית המילה, ליבת יהדותו של ילד, בריתו עם העם היהודי ועם ריבונו של עולם... מהותו כיהודי של ילד יהודי היא מן הנושאים שניתן לכרכם בגירושין, שאם לא תאמר כן, אין הורה יכול לכרוך נושא קרדינלי ומהותי של הכרעתו לגבי חיי ילדו בהסדרי הפרידה מבן או מבת זוגו, מה שבעיני אין להלום" (בג"ץ 8533/13).
התנועה תומכת בהצעת חוק פרטית המבקשת להוסיף לחוק שיפוט בתי דין רבניים אפשרות לכרוך בהתדיינות עניינים של "שמירת ערכי הזהות היהודית של המשפחה".


עדכונים