בתנועה למדינה יהודית 
מצביעים על נכונות ההחלטה שקיבל שר הפנים גדעון סער לסגור את המרכולים בשבת ברחבי תל אביב. "אין מדובר במלחמת בני האור בבני החושך"בתנועה למדינה יהודית סבורים כי קלושים הסיכויים המשפטיים לבטל את החלטת שר הפנים גדעון סער  על ידי שופטי בג"ץ, בהיותה בוחנת את חוק העזר העירוני שבוטל על-פי עקרונות של סבירות ומידתיות, מתריעה מפני היותו מנוגד הן לכלל הבסיסי במשפטנו לפיו "אין חוטא יוצא נשכר" והן לתקנת הציבור.
במכתב ששיגר לשר הפנים עו"ד אורי ישראל פז, ב"כ התנועה, נכתב כי "כמשפטנים, האמונים על חיזוק אופייה היהודי של מדינת ישראל, אנו מחזקים את ידך על החלטתך המקיפה והמוקפדת, ומבקשים שלא תיענה למקהלה של קולות המחאה האינטרסנטיים לבטל את החלטתך. איפה היו כל אלה שהיום רוממות הבג"ץ בגרונם כאשר אתמול ביקרו נוקבות שופטי בית המשפט (העליון והמחוזי) את תופעת הישראבלוף שהנהיגה עיריית תל אביב?! הלא אותם שופטי בית המשפט העליון שהמוחים נגד החלטתך מהלכים אימים לפנות אליהם לביטול החלטתך, הם שפסקו כי 'אין זו אלא שהעירייה אוכפת את חוק העזר למראית עין בלבד, 'כאילו', כפתרון של 'ישראבלוף' ברשות התורה, משל היו כל המתבוננים שוטים שבעולם' ".
בתנועה למדינה יהודית מגיבים על תגובתה החריפה של שחקנית התיאטרון גילה אלמגור כביכול מדובר בכפייה דתית המשתלטת על המדינה כ"סרטן הממית תא אחרי תא אחרי תא", וטוענים כי מדובר בהתבטאות שמקורה בבערות. כפי שכבר קבע השופט חיים כהן המנוח, משפטן משכמו ומעלה שהיה רחוק משמירת השבת, כי "אמת הדבר שאין רואים 'כפייה' בנורמות המחייבות התנהגות בהתאם לדת כשניתן לראות במטרת החקיקה גם מטרה חילונית: החוק הקובע את השבת ומועדי ישראל כימי מנוחה רשמיים, למשל, משיג, נוסף על מטרתו הדתית, גם מטרה חילונית מובהקת של ימי מנוחה לעובדים, ועל כן מעולם לא נשמעה טענה שיש בחוק זה משום כפיה דתית", וגם כי "בין יום מנוחה רשמי לבין שמירת שבת כהלכתה אין ולא כלום".
בתנועה למדינה יהודית מזכירים אנשי רוח חילונים, דוגמת אהרן מגד וס. יזהר, שיצאו בזמנו בקריאה ריאקציונית להקמת תנועה בשם "חילונים בעד השבת". במכתב לשר הפנים מראה הפורום כיצד "לא רק שאין כל כפייה דתית בהחלטתך, אלא היא מבטאת את ערכי החירות והשוויון, היקרים לישראלים רבים: חילונים כדתיים".
בתנועה למדינה יהודית מצדדים בקביעת השר סער כי מדובר בתופעה הפוגעת בערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. חוק העזר פוגע הן במרכיב הדמוקרטי של המדינה ביצירת זילות לעקרון שלטון החוק כערך יסוד בכל משטר דמוקרטי, ופוגע הן במרכיב היהודי של הצביון הלאומי והחברתי של ימי השבת במרחב הציבורי. בניגוד למצטייר, אין מדובר במלחמת "בני האור בבני החושך", כי חוק העזר פוגע באיזונים הקיימים של הפעילות העסקית המקובלת בשבת.

הקישו לקריאת המכתב שנשלח לשר הפנים


עדכונים