Thank You!
The form has been successfully sent.
שם פרטי

שדה חובה.
התנועה למדינה יהודית קוראת למשפטנים צעירים המבקשים לקחת חלק בפעילות מעניינת ומאתגרת להצטרף לשורותיה לפעול בזירה המשפטית כדי לחזק את הצביון היהודי של המדינה.
פעילויות התנועה למדינה יהודית כוללות בין השאר:
• פנייה לגורמים המוסמכים ברשויות המדינה לאכוף את סמכויותיהם בהתאם לדין.
• הגשת עתירות לבג"ץ, לפי הצורך והסיכוי המשפטי.
• הושטת סיוע משפטי חינם לאזרח יהודי-דתי עקב פגיעה בחופש הדת שלו.
• הגשת בקשות להצטרף כ"ידיד בית המשפט" בהליכים הנוגעים למטרות העמותה.
• עריכה ופרסום של מחקרים משפטיים וניירות עמדה למחוקקים ולציבור הרחב.
• עזרה לחברי הכנסת בניסוח הצעות חוק המשקפות את מטרות העמותה.
• הוצאה לאור של קבצי מאמרים משפטיים על סוגיות ציבוריות שנויות במחלוקת, שישפיעו על עיצוב פניה של פסיקת בג"ץ.
להצטרפות לפעילות התנועה למדינה יהודית, נא מלא/י את הפרטים הבאים:שם משפחה
שדה חובה.
כתובת משרד

שדה חובה.
מס' רישיון 
שדה חובה.
טלפון
שדה חובה.
פקס
שדה חובה.
נייד
שדה חובה.
כתובת דוא"ל
שדה חובה.

אני מסכימ/ה לקבל עדכונים לדוא"ל

לא
כן

This field is required.


הצטרף לפעילות