יהום הסער: התנועה למדינה יהודית פנתה לשר הפנים גדעון סער במכתב תמיכה על החלטתו המשפטית לסגור את המרכולים שפתוחים בשבת ברחבי תל אביב יפו. במכתב ששיגר היועץ המשפטי של התנועה, עו"ד אורי ישראל פז, לשר הפנים נכתב כי חלק מהתגובות המתלהמות נגד ההחלטה האמיצה מקורם בבערות. מהדברים שכתבו על חוק המנוחה בשבת השופט חיים כהן המנוח והוגים חילוניים מובהקים כמו אהרן מגד וס. יזהר נראה כי לא רק שאין כל כפייה דתית בהחלטת השר סער, אלא היא מבטאת את ערכי החירות והשוויון, היקרים לישראלים רבים: חילונים כדתיים.
(מצורף קובץ סרוק של המכתב שאבקש להעלות לאתר)
שופטי בית המשפט העליון בארה"ב פסקו כעת - בדעת רוב של חמישה מול ארבעה - כי לתאגיד יש זכויות דתיות, בנוסף לחופש ביטוי פוליטי. לכן חברות יכולות לדרוש לקבל פטור מחובת מימון אמצעי מניעה לעובדותיהן במסגרת רפורמת הבריאות, מטעמי דת. ומהו מעמדה המשפטי של הזכות לחופש דת בישראל? ובכן, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו כולל בחובו זכות עצמאית לחופש מצפון ודת. בפסיקת בית המשפט העליון בישראל ניתן למצוא עוגנים לכך שחופש הדת נגזרת מכבוד האדם, עד שבפרשת סולודוך נפסק כי "ההכרה בחופש הדת והפולחן, המצפון והאמונה כחלק מכבוד האדם מעגנת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". לו יהי!
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.2362809 


עדכונים