המתת חסד - החסד עם מי? התנועה למדינה יהודית פנתה לשרי הממשלה להסיר מסדר יומה של ממשלת ישראל את התמיכה בהצעת חוק מסוכנת המתירה לרופא לרשום מרשם שיעזור לחולה חשוך מרפא להתאבד. במכתב ששיגרה התנועה נטען כי המצדדים בחוק נשענים על החוק במדינת אורגון בארה"ב, אבל ישראל איננה אורגון, ואורגון איננה ישראל. זו הצעה מסוכנת מבחינה אתית, הלכתית ומשפטית. הצעת החוק סותרת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המגן על עקרון היסוד בשיטת משפטנו בדבר קדושת החיים כזכות יסוד של כל אדם בישראל. ההצעה מנוגדת לפסיקת בית המשפט העליון בפרשת שפר, ועלולה להסיג את ישראל לאחור שנות דור ולפגוע בהיותנו מדינה יהודית ודמוקרטית.


יהום הסער: התנועה למדינה יהודית פנתה לשר הפנים גדעון סער במכתב תמיכה על החלטתו המשפטית לסגור את המרכולים שפתוחים בשבת ברחבי תל אביב יפו. במכתב ששיגר היועץ המשפטי של התנועה, עו"ד אורי ישראל פז, לשר הפנים נכתב כי חלק מהתגובות המתלהמות נגד ההחלטה האמיצה מקורם בבערות. מהדברים שכתבו על חוק המנוחה בשבת השופט חיים כהן המנוח והוגים חילוניים מובהקים כמו אהרן מגד וס. יזהר נראה כי לא רק שאין כל כפייה דתית בהחלטת השר סער, אלא היא מבטאת את ערכי החירות והשוויון, היקרים לישראלים רבים: חילונים כדתיים.

 


מכתבים