בידי השר בנט לשים סוף לסאגה של ישראבלוף בתל אביב

כך טוענת התנועה למדינה יהודית בפנייתה לשר הכלכלה נפתלי בנט ודורשת ממנו לשלוח פקחים מטעם משרדו להטלת קנסות שנעים בין 5,000 ₪ ל-35,000 ₪ לפי חוקי העבודה כנגד בעלי מרכולים שפתוחים בשבת ברחבי תל אביב-יפו


התנועה למדינה יהודית פנתה היום לשר הכלכלה, נפתלי בנט, בבקשה לשלוח פקחים של אגף האכיפה במשרדו לכל אותם מאות מרכולים שפתוחים ופעילים בשבת ברחבי תל אביב-יפו, בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה והחוק (החדש יחסית) להגברת האכיפה של דיני העבודה, ובניגוד לפסיקת בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי בתל אביב.

התנועה למדינה יהודית - גוף חדש של משפטנים הפעילים לחיזוק אופייה היהודי של המדינה - סבורה כי לאור פסיקות של בתי המשפט לאחרונה, ובפרט לאור הנחיית שר הפנים גדעון סער לעיריית תל אביב-יפו לפסול את תיקונו של חוק העזר העירוני, מוטלת על השר בנט חובה חוקית לאכוף את כל הסמכויות שחוקי העבודה מקנים לו כדי למגר את תופעת הפרות החוק הסדרתיות וההמוניות ברחבי תל אביב-יפו.

"כיום בסמכות שר הכלכלה הנכבד לקנוס את מפרי החוק בקנסות הנעים בין 5,000 שקל עד 35,000 שקל על כל הפרת חוק", מסביר עו"ד אורי ישראל פז, היועץ המשפטי של התנועה. "אין ספק כי מדובר בקנס משמעותי, מחוויר ומרתיע יותר מהקנס שביכולתה של עיריית תל אביב להטיל, בסך של 660 שקלים שבית המשפט העליון כינה אותם 'מגוחכים', העשוי לשים סוף פסוק בסאגת הפרות החוק הסדרתיות ברחבי תל אביב-יפו, ויפה שעה אחת קודם. אילו רק משרד הכלכלה היה אוכף את 'חוקי המגן' על הרשתות הגדולות המחללות שבת בפרהסיה ברחבי תל אביב - סביר להניח שהללו היו מתקשות 'לספוג' קנסות של אלפי אם לא עשרות אלפי השקלים על כל ביקור של פקח בחנות, וסוגרות את שעריהן במנעול ובריח".

התנועה למדינה יהודית מבהירה לשר בנט כי אי-אכיפת חוקי העבודה על מפרי החוק אינה בגדר גחמה של השר, כשם שאכיפת חוקי העבודה איננה בגדר "כפייה דתית" - כפי שמבינים זאת בתי המשפט בעבר ובהווה.

במכתב התראה ששיגרה היום התנועה לשר בנט מפורטת שורה ארוכה של נימוקים משפטיים, תוך מתן אזהרה לשר בנט כי אם לא יפעיל כחוק את הסמכויות ש"חוקי המגן" מקנים לו בשבועיים הקרובים - תעתור התנועה לבג"ץ.


הקישו לקריאת המכתב

(בתמונה: השר נפתלי בנט. צילום: חן גלילי, דוברות משרד הכלכלה)


על סדר היום