אזהרה לשרה לבני: מני כעת מנכ"ל קבוע לבתי הדין הרבניים או שבג"ץ יכפה עליך

התנועה למדינה יהודית תעתור לבג"ץ נגד המינוי הזמני של עו"ד אמי פלמור למנכ"לית בתי הדין הרבניים, כי המינוי פוגע בעיקרון הפרדת סמכויות השפיטה ממשרד המשפטים ומותיר את מערכת בתי הדין, העומדת בפני קריסה, ללא מנהל מקצועי ומוסמך - בתקופה בה לא מאוישים 55% מתקני הדיינים בבית הדין הגדול וכ-15% מתקני הדיינים בבתי הדין האזוריים


התנועה למדינה יהודית פנתה הבוקר לשרת המשפטים ציפי לבני ולנשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב יצחק יוסף, בדרישה לבטל ללא דיחוי את המינוי הזמני של עורכת הדין אמי פלמור למנכ"לית בתי הדין הרבניים, ולהגיע ביניהם להסכמה על מינוי מנכ"ל קבוע (בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק הדיינים).
התנועה למדינה יהודית מזהירה מפני הפגיעה הממשית, הקשה והצורמת בציבור המתדיינים הפוקדים את שערי בתי הדין הרבניים, וטוענת כי "הפקדת האחריות האדמיניסטרטיבית לניהול מערכת שיפוט גדולה ומורכבת בידי מנכ"לית משרד המשפטים פוגעת במעמדה של הרשות השופטת, במעמדם ובסמכותם של בתי הדין הרבניים, במראית פני הצדק ובאמון הציבור במערכת המשפט".
בפנייה, שנשלחה כמיצוי הליכים לקראת הגשת עתירה לבג"ץ, טוענת התנועה למדינה יהודית כי מינויה של עוה"ד פלמור למנהלת האדמיניסטרטיבית של בתי הדין הרבניים, בניגוד לחוק, מותירה למעשה את בתי הדין ללא מנהל המופקד על ביצוע סדרי המינהל בבתי הדין. כך, למשל, אין מי שייתן מענה מוסמך לשיבוץ של דיינים למילוי הרכבי תלתא חסרים בבתי הדין האזוריים ברחבי הארץ, בתקופה שבה לא מאוישים 55% מתקני הדיינים בבית הדין הגדול וכ-15% מתקני הדיינים בבתי הדין האזוריים.
עוד מציינים בתנועה למדינה יהודית כי בשנים האחרונות קיים מחסור חמור בדיינים אזוריים ובדיינים בבית הדין הרבני הגדול, וכי דייני בתי הדין שברחבי הארץ כורעים תחת העומס ועושים עבודה כפולה ומכופלת, המעמידה אותם בפני מצב של קריסה לנוכח כמות התיקים שרק הולכת וגדלה. "מחסור זה מכביד על יכולתם של בתי הדין הרבניים לתת מענה יעיל לעניינים המובאים בפניהם, גורם לעינוי דין וסבל מיותר של הציבור, והמנכ"ל הרב דיכובסקי נהג להעביר דיינים בין בתי הדין ברחבי הארץ כדי לתת מענה הולם למתדיינים", נכתב בהודעת התנועה.
התנועה למדינה יהודית מדגישה כי הנהלת בתי הדין הרבניים אינה ככל יחידת סמך ממשלתית, משום שהניהול המרכזי בה נעשה סביב ניהולה השוטף של המערכת המשפטית של הדיינים. "בכך נוצר אפוא ואקום בעייתי, הפוגע קשות בציבור המתדיינים. השוואה כביכול בין בתי הדין הרבניים ובין בתי הדין השרעיים אינה נותנת מענה הולם ומלא לניהול מערכות המשפט, לאור היקפה ומורכבותה של מערכת בית הדין הרבניים".
עוד נטען כי קיום מערכת מינהלית עצמאית לבתי הדין הרבניים, בדומה למערכת בתי המשפט, היא ביטוי ראוי לשיטת משפטנו - הדוגלת בהפרדת רשויות. "מורכבותה והיקפה של מערכת בתי הדין הרבניים מחייבת הפרדה מוחלטת מן הרשות המבצעת – גם אם מדובר בהיבטים אדמיניסטרטיביים בלבד", טוענת התנועה למדינה יהודית. "במדינה מתוקנת יש לשמור על אי-תלות הדדית בין סמכויות שפיטה ובין הפקידות האחראית על אכיפתן".


הקישו כאן לקריאת המכתב

פרסום הפרשה בעיתונות


על סדר היום