הסיירת המשפטית למדינה יהודית 

 

 "בידי בנט לשים סוף לסאגה של ישראבלוף בת"א"מנכ"לית כפויה: בהליך בטה מינתה לבני את מנכ"לית משרדה למנהלת בתי הדין הרבנייםלראשונה: מנכ"לית משרד המשפטים תנהל באופן זמני את בתי הדין הרבנייםפניה לשרת המשפטים: בטלי המינוי הזמני לתפקיד מנכ"ל בתי הדין הרבניים

אזהרה ללבני: מנכ"ל לבתי הדין הרבניים או בג"ץ


התנועה למדינה יהודית דורשת משרת המשפטים: תמני מנכ"ל קבוע לבתי הדין - או שניאלץ לעתור בנושא לבג"ץ

אם לא ימונה מנכ"ל לבתי הדין - נעתור לבג"ץ


בתנועה למדינה יהודית פורטים שורת ליקויים במינוי מנכ"לית משרד המשפטים לניהול זמני
של בתי הדין ומאיימים בעתירה בג"ץ

בן-זוג גוי של הומו יהודי יזכה למעמד עולה


התנועה למדינה יהודית - גוף חדש של
משפטנים לשימור אופיה היהודי של המדינה  אומרת כי מדובר בהחלטה שגויה מיסודה הפוגעת באופיו המסורתי של מוסד המשפחה

זעזוע מהחלטה חמורה של סער שמכרסמת במעמד המשפחתי
התנועה למדינה יהודית הגיבה כי ההחלטה פוגעת באופיו המסורתי של מוסד המשפחה, שאיננו מוסד רב-פנים, ובאופייה היהודי של מדינת ישראל, שאיננה מדינת כל אזרחיה