מין בשאינו מינו


החלטתו של שר הפנים גדעון סער לאפשר לבני זוג מאותו מין לעלות לארץ מכוח חוק השבות מנוגדת לרוח החוק ולתכליתו. צעד כזה אינו יכול להתבצע בחטף וממניעים פופוליסטיים
- עו"ד אורי ישראל פז, מקור ראשון, 22.8.2014כתוב כאן את הכותרת שלך


מעיכנגכנ
מכעכעלעיבמעכנמכע
תיהיללללללללללהיעחמ

כתוב כאן את הכותרת שלך


מעיכנגכנ
מכעכעלעיבמעכנמכע
תיהיללללללללללהיעחמ

כתוב כאן את הכותרת שלך


מעיכנגכנ
מכעכעלעיבמעכנמכע
תיהיללללללללללהיעחמ